Home Po Polsku English Francaise Deutch Mapa/Site Map                            
Eseje / Artykuly Polecana Literatura Przydatne Adresy "Linki" Autorzy i Sponsorzy

 

Czy wiecie,  że największą organizacją podziemnego oporu podczas Drugiej Wojny Światowej była polska Armia Krajowa?
W czasie największego swojego rozwoju liczyła 300 000 żołnierzy.

 

Na jej konto należy zaliczyć ciągły dopływ wiadomości wywiadowczych z frontu wschodniego, dostarczenie wiadomości o pociskach V-1 w Peenemunde, przesłanie do Wielkiej Brytanii rakiety V- 2, sabotaż i niszczenie niemieckich pociągów z zaopatrzeniem, jak również niemieckich centrów łączności. 

 

AK przeprowadziła Powstanie Warszawskie trwające 63 dni.

 

Losem tych mężczyzn i kobiet było być szczutym, często mordowanym lub deportowanym przez sowieckich „oswobodzicieli”.

 

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tej niespotykanej nigdzie sadze dwudziestego wieku, szukajcie więcej na naszych stronach.

 

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk