Powrót do str.:
"Przydatne Adresy"

12

 URZĄD ds. KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

 Pomoc socjalna i prawna dla kombatantów
Uprawnienia kombatanckie
Kultywacja i upowszechnianie tradycji walk o niepodległość

 

Adres:
Ul. Wspólna 2/4
00-921 Warszawa
Polska

Kontakt:
Tel.:  +48 (0) 22 6618181
Fax.: +48 (0) 22 6619073
E-mail: udskior@kprm.gov.pl
Website: http://kprm.gov.pl/udskior

Dojazd:

Godziny pracy:

 

Adres 11

 

Adres 13