Home Po Polsku English Francaise Deutch Mapa/Site Map

Armia Krajowa

Przydatne Adresy


 

Eseje / Artykuly Polecana Literatura Przydatne Adresy "Linki" Autorzy i Sponsorzy

 

 
Kliknij strzalke przy wybranej organizacji

1  

Studium Polski Podziemnej (SPP) - Londyn

2  

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego (IPMS)- Londyn

3  

Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu

4  

Fundacja Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956 - Warszawa

5  

Państwowe Muzeum Stutthof - Sztutowo k./Gdańska

6  

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej - Prezydium Rady - Londyn

7  

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK) - Warszawa

8  

Koło b. Żołnierzy Armii Krajowej - Oddział Londyn

9  

Ośrodek "Karta" - Warszawa

10

Żydowski Instytut Historyczny (ŻIH) - Warszawa

11

Muzeum Armii Krajowej - Kraków

12

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - Warszawa

13

Fundacja Armii Krajowej im. Franciszka Miszczaka - Londyn

14

Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego - Warszawa

15

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)- Lublin

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk