Back to page:
"Authors"

 Dr Grzegorz Ostasz

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
M.R.D. Foot
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Dr Grzegorz Ostasz was born in 1964in Oswiecim.

He studied history at the Jagiellonian University in Cracov where he gained his PhD. Since 1999 he is a lecturer at the Polytechnic of Rzeszow recently becoming acting head of Humanities.

 

His special interest lies in the Polish underground /Clandestine/ resistance fighting for independence 1939-1945.

 

His publications include:

bullet

Obwód ZWZ-AK Rzeszów. Konspiracja wojskowa i „Burza" (Rzeszów 1992);

bullet

Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945 (Rzeszów 1996);

bullet

Podokręg AK Rzeszów. Plan zbrojnego ujawnienia w świetle dokumentów (co-author, Andrzej Zagórski; Rzeszów 1999);

bullet

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Okręg Rzeszów (Rzeszów 2000);

bullet

Akcja „Burza" w Inspektoracie AK Rzeszów (współautor Andrzej Zagórski; Kraków 2003).

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk