Powrót do strony:
"Autorzy"

  Mgr  Antoni Bohgdanowicz

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Autor tekstu: (*1)"Tło Historyczne"
Tłumacz tekstów historycznych w naszej witrynie.


Ur. w 1952 r. w Londynie, UK.  
Historyk, redaktor, tłumacz.
Absolwent University of Sussex, kierunek historia i sztuka (licencjat – 1978) oraz Uniwersytetu Londyńskiego - London School of Economics (magisterium - 1980), kierunek historia powszechna.
W latach 1988-1994 aktywny w wielu polskich instytucjach polonijnych na terenie Wielkiej Brytanii.
Od roku 1994 na stałe w Polsce. Obecnie (2001) dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości (Department of Business Support Services) w Grant Thornton Business Solutions w Warszawie.
Członek Rady Instytutu Polsko-Żydowskiego w Oxfordzie, londyńskiego Studium Polski Podziemnej oraz Sekcji badań nad historią Europy Środkowo-Wschodniej Polskiej Akademii Nauk (PAN).
Autor, współautor i redaktor artykułów i książek z dziedziny historii Polski.
 

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk