Powrót do strony:
"Autorzy"

  Roger Moorhouse

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Autor tekstu:
(*18) Niemieckie spojrzenie na Powstanie Warszawskie 1944 roku

 

Urodził się w 1968 r. w Stockport w hrabstwie Cheshire. Kształcił się w Berkhamsted i Portsmouth. W 1990 r., zainspirowany wydarzeniami roku 1989, rozpoczął studia wyższe na Uniwersytecie Londyńskim (School of Slavonic and East European Studies) na kierunku historii i nauk politycznych. W 1994 uzyskał stopień magisterski. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Strathclyde.

 

Od 1995 roku pracuje jako asystent („senior researcher”) prof. Normana Daviesa. Współpraca ta zaowocowała wydaniem w 2002 roku, w trzech językach, historii Wrocławia (Microcosm/ Mikrokosmos/ Die Blume Europas), której R. Moorhouse jest współautorem.

 

Poza współpracą z prof. Daviesem, R. Moorhouse, jako historyk, wykonuje zlecone prace badawcze („freelance researcher”). Jako specjalista w zakresie współczesnej historii Niemiec i Europy Środkowej, jest również - pisującym dla wielu wydawnictw - recenzentem książek.

 

Zawodowo zajmuje się także tłumaczeniami (niemiecki – angielski). Od czasu do czasu współpracuje z telewizyjnym programem historycznym BBC History Magazine. Obecnie zbiera materiały do swojej nowej książki.

 

Żonaty, dwoje dzieci, na stałe mieszka w hrabstwie Buckinghamshire.

 

============================================== 

Więcej informacji na stronie:

http://www.rogermoorhouse.com/

 

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk