Powrót do strony:
"Autorzy"

  Dr Tadeusz Kondracki

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Autor tekstu: (*4)"Powstanie Warszawskie"

Ur. 1956 r. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Magister historii na podstawie pracy: „Propaganda Marynarki Wojennej w Polsce w latach 1930-1939” (1979). Doktor nauk humanistycznych, na podstawie rozprawy: „Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1919-1939” (1989).
Adiunkt Pracowni Historii Systemów Totalitarnych i II Wojny Światowej Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Specjalizacja: dzieje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1947 i historia polskich organizacji kombatanckich w Wielkiej Brytanii po 1945 roku.


Autor wielu publikacji, w tym książek:
Niszczyciel ORP >Orkan< 1942-1943, Warszawa 1944
Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946-1996, Londyn 1996

Autor mapy: Powstanie Warszawskie 1944, Warszawa 1994, a także współautor 63-odcinkowego telewizyjnego serialu dokumentalnego pt. Powstanie Warszawskie (1994)
Laureat nagrody Za osiągnięcia w badaniach polonijnych w latach 1990-1999 (2000)


 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk