Powrót do strony:
"Autorzy"

   Dr Andrzej Suchcitz

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Opieka merytoryczna nad całością przedsięwzięcia.
Autor tekstów:
(*3)"Wywiad Armii Krajowej
(*8)
"Wydział Lotnictwa Komendy Głównej Armii Krajowej"

(*21) "Szare Szeregi" (opracowanie)

Ur.w Londynie w 1959r. Doktor nauk historycznych i archiwista. Kawaler Orderu Polonia Restituta (VIII' 2001).


Ukończył historię na Uniwersytecie Londyńskim.

W 2004 r obronił pracę doktorską na WSP w Częstochowie.
W latach 1983-1988 z-ca kierownika, a od 1989 r. kierownik Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego. 


Autor, współautor, redaktor i współredaktor kilkunastu książek z zakresu historii Polski (1914-1990)


Jest członkiem Rady Dziedzictwa Archiwalnego, Polskiego Towarzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii, Królewskiego Towarzystawa Historycznego w Wielkiej Brytanii (Fellow of the Royal Historical Society) oraz komitetów redakcyjnych czasopism "Teki Historyczne" i "Mars"
.

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk