Powrót do strony:
"Autorzy"

  Dr Andrzej Sławiński

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Autor tekstów:
(*5)"Stosunek AK do walk w Getcie Warszawskim - Pytania i odpowiedzi"
(*7)
"Stalinowski plan zniszczenia pro-zachodnich, demokratycznych sił w Polsce"

(*23) Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Związku Sowieckiego...

(*26) Kolaboracja krajów okupowanych z Niemcami - sprawa Polski

Absolwent Uniwersytetu Londyńskiego (University of London), doktor nauk chemicznych (PhD). Członek Królewskiego Towarzystwa Chemii. Licencjonowany chemik (FRSC, CChem).
Przez 35 lat wykładowca chemii na wyższych uczelniach brytyjskich, ostatnio w Kingston University. Obecnie na emeryturze.
Członek Zarządu Głównego i Rady Naczelnej Koła B. Żołnierzy Armii Krajowej na Zachodzie.
Przewodniczący Funduszu Inwalidów Armii Krajowej w Londynie.
Główne hobby: historia Drugiej Wojny Światowej.

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk