Powrót do strony:
"Autorzy"

  Prof. Józef Garliński

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Autor textu:
(*14) Ruch podziemny w oświęcimskim obozie

 

Urodzony w Kijowie, po kampanii wrześniowej, którą odbył jako podporucznik rezerwy w 1 Pułku Szwoleżerów, został oficerem Komendy Głównej ZWZ/AK. Kierował w niej wywiadem więziennym, nawiązującym tajne kontakty z osobami znajdującymi się w rękach Gestapo. Jednocześnie powrócił do Studiów i na wydziale prawa tajnego warszawskiego uniwersytetu, pod koniec 1942 roku uzyskał tytuł magistra.

 

W kwietniu 1943 roku został aresztowany i po krótkim pobycie na Pawiaku wysłany od Oświęcimia. Później przewieziono go transportem do obozu koncentracyjnego Neuengamme pod Hamburgiem. W jednym z jego podobozów doczekał końca wojny i w listopadzie 1945 roku znalazł się w Londynie.

Po wielu latach bardzo intensywnej pracy społecznej znowu powrócił do studiów i w 1973 roku na London School of Economics and Political Science (uniwersytet londyński) uzyskał tytuł doktora w zakresie nowoczesnej historii.

 

W 2003 roku uzyskał doktorat honoris causa londyńskiego Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie (PUNO)

 

Jako specjalista zagadnień II Wojny Światowej je autorem szeregu książek na jej temat, które ukazały się także po angielsku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

 

Książki w j. polskim:

- Polska w drugiej wojnie światowej, Odnowa, Londyn 1982;
- Między Londynem i Warszawą,
Gryf, Londyn 1966;
- Oświęcim walczący,
Odnowa, Londyn 1974;
- Enigma, Odnowa,
1980;
- Ostatnia broń Hitlera,
Odnowa, Londyn 1977;
- Szwajcarski korytarz,
Edition-Spotkania, Paryż 1987;
- Dramat i Opatrzność,
1961;
- Matki i Żony,
1962;
- Ziemia,
1964;
- Politycy i Żołnierze,
Warszawa 1986;
- Niezapomniane lata,
1987;
- Świat mojej pamięci,
t.1 (1992), t.2 (1998)

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk