Powrót do strony:
"Autorzy"

  Ewa Bukowska

 

A. Bohdanowicz
Z. Bokiewicz
E. Bukowska
J. Ciechanowski
I.N.R. Davies
J. Garlinski
T. Kondracki
B. Koscia
G. Mazur
R. Moorhouse
M. Ney-Krwawicz
G. Ostasz
W. Rojek
J. Skrzynska
A. Slawinski
R. E. Stolarski
A. Suchcitz
J. Tebinka
W. Zbirohowski-Koscia

Autorka Tekstu (*15)
Tajne nauczanie w Polsce w latach 1939-1945

 

Ewa Bukowska, z domu Buterlewicz urodziła się w Moskwie w 1916 roku. Od 1918 roku do Powstania Warszawskiego mieszkała z rodzicami i siostrą w stolicy polskiej. Tu ukończyła szkołę średnią, studia w Szkole Głównej Handlowej i kurs pedagogiczny.

 

W czasie okupacji niemieckiej, gimnazjum S. Popiela i J. Roszkowskiej, w którym uczyła, musiało przekształcić się w szkołę handlową. Pracowała tam jako nauczycielka przedmiotów handlowych. Wstąpiła do AK i włączyła się w tajne nauczanie w „bierny” sposób. Gdy w pewnych i rzadkich warunkach było możliwe, prowadziła lekcje księgowości, a druga nauczycielka była obecna w klasie jako wychowawczyni. Po rozpoczęciu lekcji przez p. Buterlewicz, ona prowadziła lekcje np. historii. W razie alarmu, nauczycielki natychmiast musiały się zamienić. Konsekwencje takiej wizytacji mogły być poważne dla obu nauczycielek i uczennic.

 

Brała udział w Powstaniu Warszawskim, po którym była jeńcem wojennym. Po wojnie pracowała w firmach angielskich, a na emeryturze działa społecznie w polskich organizacjach, m.in. na PUNO oraz w Studium Polski Podziemnej, będąc w latach 1985-1992 prezeską Zarządu.

 

Mąż, Roman Bukowski zmarł w 1957 roku.

 

 

 

 

* This site requires NN / IE 4.0+. A resolution of 800x600 provides the best results. Polish special characters set in CE Windows standard.
** Diese Seite verlangt NN./.IE 4.0+ Die Auflösung von 800x600 unterstützt das beste Ergebnis. Polnische Zeichen im Standard CE Windows.

*** Zalecane przegladarki NN / IE w wersji 4.0 lub nowsze. Polskie znaki w standardzie CE Windows.

Board of Editors: London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © London Branch of the Polish Home Army Ex-Servicemen Association
(Copying permitted with reference to source and authors)

Redakcja: Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Kolo Bylych Zolnierzy Armii Krajowej - Oddzial Londyn
(Kopiowanie dozwolone z podaniem zrodla i autora)

Redaktion: Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London oddzial.londyn@polishresistance-ak.org

Kopierrechte © beim Kreis der Ehemaligen Soldaten der Heimatarmee – Sektion London

(Kopieren zulässig unter Angabe der Quelle und des Verfassers)

Rédaction: Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur – Section Londres, oddzial.londyn@polishresistance-ak.org
Copyright © Cercle d’Anciens Combattants de l’Armée d’Intérieur - Section Londres
Copie autorisée avec l’indication des sources et de l’auteur

Web Design & Administration: Krzysztof Bozejewicz


Sponsored links: www.laptopy-dell.co.uk www.FlightsToPoland.info; www.FlightsPoland.co.uk; www.PolandFlights.info www.atastravel.co.uk